Plan magazine

Uitgeverij Balfin richt zich met Plan Magazine naar architecten en bij uitbreiding naar iedereen die zich interesseert voor kwalitatieve hedendaagse architectuur in zijn uiteenlopende verschijningsvormen.

Project: Reportages over verschillende architecturale projecten op basis van interviews met architecten.